Review Belgian Euthanasia Law for Psychic Suffering (REBEL)

Voices of Psychologists, Psychiatrists, Clinicians and Academia

Now: 254 signatures of Belgian clinicians 

All: 477 signatures of clinicians, academia and concerned citizens

Samen: 476 handtekeningen van clinici, academici en bezorgde burgers

Persbericht

Naar aanleiding van de berichtgeving in De Standaard van 27 maart 2018 publiceerden wij het volgende persbericht.

Oproep tot ondertekening/Appel à la signature/ Call for signature

Deze website bevat de verklaring van Belgische clinici (psychiaters en andere artsen, psychologen) en academici over euthanasie voor psychisch lijden

Ce site contient la déclaration de cliniciens belges (psychiatres et autres médecins, psychologues) et d'universitaires sur l'euthanasie pour souffrance psychique

This website contains the statement of Belgian clinicians (psychiatrists, other doctors and psychologists) and academia about euthanasia in case of psychic suffering

Statement

"Verstreng de criteria voor euthanasie bij psychisch lijden, laat op voorhand (a priori) een controlecommissie de casus mee beoordelen, of haal bij voorkeur ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden als motief voor euthanasie helemaal uit de wet. Dit zou pas echt levensbrengend zijn"

"We call for tightening the criteria for euthanasia for psychic suffering, and to allow a commission to judge the case beforehand (a priori) or preferably remove from the law unbearable and hopeless psychic suffering as a criterion for euthanasia. This would be a life-giving initiative".

Teken mee / signez ici / sign here