Persbericht


Op dinsdag 27 maart 2018 bericht Veerle Beel van De Standaard dat deze website "te gretig zou omgaan met handtekeningen". Er worden drie casussen aangehaald om deze claim te 'onderbouwen'.

Het voornaamste 'voorbeeld' dat gegeven wordt is Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, die in het artikel geciteerd wordt en stelt dat ze gisteren, maandag 26 maart 2018, een mail zou gestuurd hebben om haar naam uit de lijst te schrappen. In haar toelichting in De Standaard op dinsdag 27 maart wijt mevrouw Cloet haar ondertekening aan haar eigen onzorgvuldigheid, niet aan de initiatiefnemers van deze website. Bedenkelijk is vooral dat Veerle Beel haar artikel schreef op maandag 26 maart 2018 en op grond van een terugtrekking van één handtekening op diezelfde dag de website de ochtend nadien aanklaagt te gretig om te springen met handtekeningen.

De twee resterende voorbeelden zijn ethicus Ignaas Devisch en psychiater Joris Vandenberghe. De beide professoren staan niet in de lijst met ondertekenaars en hebben er ook nooit opgestaan. Deze bewering is niet juist. Wel is het zo dat de website naast de lijst met ondertekenaars een overzicht en enkele illustrerende citaten bevat onder de duidelijke titel 'Actuele oproepen in de media om de euthanasiewet te evalueren'. Daartoe behoorden een citaat dat Ignaas Devisch deed in De Standaard van 31 oktober 2017 om de contouren van de wet te herevalueren en een citaat van Joris Vandenberghe in De Morgen van 12 januari 2018: "Lat moet hoger voor euthanasie in psychiatrie". Beide auteurs contacteerden de website in verband met hun vermelding in het persoverzicht. Na overleg werden hun citaten verwijderd en dat is reeds maanden geleden gebeurd. De tussenkomst van De Standaard was daar niet voor nodig en de bewering dat hun namen bij de ondertekenaars stonden of staan is onwaar.

De kracht van www.rebelpsy.be is dat het van onderuit gegroeid is, door honderden clinici zelf gedragen wordt, in beide landsdelen en over de grenzen van levensbeschouwingen heen. We danken De Standaard voor de aandacht die ze aan onze actie heeft willen besteden en we verwelkomen nieuwe ondertekenaars.